Menü Kapat

Çatı Üstü Güneş Enerjisi Projeleri

Dünyanın enerji ihtiyacı her geçen yıl artıyor. Günümüzde enerji ihtiyaçları büyük oranda kömür, petrol, doğalgaz gibi yenilenemez enerji kaynaklarından karşılanıyor. Ama sürekli tüketilen ve yenilenmesi yıllarca süren bu kaynaklar giderek azalıyor ve bilim insanlarına göre belki de 50 yıl sonra bu kaynaklar tükenecek. Bu nedenle alternatif enerji çözümleri giderek daha da önemli hale geliyor. Gelişmiş ülkeler hızla yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji elde etmeye yöneliyor. Çatılarda artık daha çok görmeye başladığımız çatı üstü ges projeleri de yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını amaçlıyor. Çatı üzerine kurulan enerji panelleriyle güneş ışınları elektrik enerjisine dönüştürülüyor ve konutun enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Yenilenebilir Enerjinin Avantajları

Yenilenebilir enerji kaynakları kendisini yenileyen ve tükenme tehlikesi olmayan doğal kaynaklardır. Güneş, rüzgâr, dalga ve su enerjileri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. En önemli avantajları tükenme tehlikesinin olmaması ve çevre kirliliği yaratmamasıdır. Oysa kömür, doğalgaz gibi fosil atıklardan elde edilen enerjiler zamanla tükenirler. Ayrıca bu enerjilerin kullanımı çevreye büyük zararlar verir. Bugün küresel ısınma probleminin en önemli nedeni yenilenemez enerji kullanımıdır. En verimli yenilenebilir enerji kaynağı güneştir. Güneş enerjisi bitmez tükenmez, temiz ve doğal bir enerji kaynağıdır. Güneşten gelen enerji dünyanın enerji ihtiyaçlarının çok çok üzerindedir. Dünyanın geleceği de hangi enerji kaynaklarının kullanılacağına bağlıdır. Gelişmiş ülkeler yenilenebilir güneş ve rüzgâr enerjilerine hızla dönüyor.

Çatı Üstü Güneş Enerjisi Projeleri

Elektrik hizmeti alan her abone çatıya güneş enerjisi sistemi kurarak kendi elektriğini üretebilir. Çatı elektrik sistemleri ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Konutlarda,  sanayi bölgelerinde, lojistik depo alanlarında, tarım tesislerinde, hayvancılık tesislerinde, otel, hastane gibi yapılarda çatı ges projesi ile elektrik elde ediliyor. Güneş enerjisi hem kullanım hem de kurulum açısından en ekonomik enerjidir. Temizdir ve çevreye hiçbir zararı yoktur. Çatı ges sistemi kurulmadan önce çatının eğim durumu, çatının yönü, gölgeleme durumu, binanın taşıyıcı sistemlerinin ve çatının ne kadar ağırlık taşıyabileceği gibi konuların incelenmesi gerekiyor. Bu incelemeler sonucu proje hazırlanır ve ges montajı yapılır.

Çatı üstü ges projeleri bu alanda uzman firmalara yaptırılmalıdır. Merdiven altı tabir ettiğimiz kişilerin yaptığı projeler, yanlış fizibilite çalışmaları, yanlış malzeme kullanılması gibi nedenlerle beklenen verimliliği sağlamayacaktır. As Teknik olarak deneyimli ve uzman kadromuzla ges projeleri yapıyor ve yüksek verimlilikle elektrik üretilmesini sağlıyoruz. Firma seçimi yaparken firmanın daha önce yaptığı projeleri incelemenizde yarar vardır. As Teknik ges projeleri ile aboneler verimli elektrik enerjisi üretiyor. Abonelerin elektrik enerjisi üretmeleri bu konuda yayınlanmış mevzuatlara göre yapılmaktadır. Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına devlet teşviki de artmaktadır. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu belirli koşullarda lisanssız elektrik üretenlere vergi muafiyeti getirmiştir.

Mevzuata göre, konutların çatılarına kurulan en fazla 10 KW ya kadar kapasiteli güneş enerjisi panelleri ile üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaçtan fazla olan kısmı, dağıtım şirketlerine satılabilecek. Bu satışı yapan gerçek kişiler vergi ödemeyecek, belge düzenlemeyecek, defter tutmayacaktır. Gerçek kişiler bu muafiyet nedeniyle tüzel kişilerden daha avantajlı duruma gelmiştir. Bu konudaki güncel tarife bilgilerini EPDK belirlemektedir. Bu devlet teşviklerinin amacı yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak ve daha ucuz, temiz ve çevre dostu enerji tüketiminin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Küresel ısınmanın dünya yaşamına verdiği zararları önlemek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla ve yaygınlaşmasıyla mümkün olacaktır.